JURUSAN
MEMBANGUN TRADISI MENUJU MADRASAH BERKUALITAS


BAHASA

Jurusan BAHASA

IPA

Jurusan IPA

IPS

Jurusan IPS

AGAMA

Jurusan AGAMA

Peminatan
Ilmu Bahasa dan Budaya (IBB)

Mata pelajaran peminatan meliputi : Bahasa dan Sastra Indonesia         Bahasa dan Sastra Inggris               Bahasa dan Sastra Asing               Antropologi

Peminatan
Matematika dan Ilmu Alam (MIA)

Mata pelajaran peminatan meliputi : Matematika                                               Biologi                                                           Fisika                                                               Kimia

Peminatan
Ilmu – Ilmu Sosial             (IIS)

Mata pelajaran peminatan meliputi : Geografi                                                   Sejarah                                                     Sosiologi                                                 Ekonomi

Peminatan
Ilmu – Ilmu Keagamaan   (IIK)

Mata pelajaran peminatan meliputi : Tafsir – Ilmu Tafsir                                 Hadits – Ilmu Hadits                               Fikih – Ilmu Fikih                                       Ilmu Kalam